Dotacja

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy BARTEK CANDLES poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w zakresie produkcji świec w szkle i rustykalnych.

Wartość projektu: 4.416.315,00 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 3.590.500,00 zł
Dotacja: 1.256.675,00 zł